TITRO BAZENI d.o.o.
TITRO bonitetna ocena AAAtitro@titro.si

Sredstva - kemikalije za vzderženavnje vode v bazenu

Dezinfekcija z aktivnim kisikom

AQUABLANC O2
AQUABLANC A

Preprečevanje alg

ALBA SUPER
ALBA

Prezimovanje plavalnih bazenov

CALZELOS®

 

 

Sredstva za vzdrževanje vode v naši spletni trgovini

T-GRANULAT 65

 Obstojni klor-granulat za dezinfekcijo bazenske vode

 • Stabiliziran - organski klorov preparat z vsebnostjo ca. 65% aktivnega klora,
 • v vodi reagira pH nevtralno,
 • hitro topljiv, brez ostankov,
 • primeren za vse trdote vode,
 • stabiliziran proti hitremu izhlapevanju klora zaradi sončne svetlobe in toplote.

Uporaba:

Prvo polnjenje bazena: 80-150g/10m3 vode

Dolgoročna dezinfekcija: 35g/10m3 vode na vsake 3-6 dni.

Sunkovito-šok kloriranje, da zaključimo proces oksidacije je potrebno vsake 2-3 tedne izvesti sunkovito kloriranje. Dodamo 80-150g granulata na 10m3 vode. Pripravimo raztopino v plastični posodi. Raztopino vlijemo direktno v bazen v večernih urah. Preverjamo pH vrednost (7.1-7.4).

Pri pripravi raztopine pazimo, da v posodo najprej dodamo vodo in šele nato granulat !!

Varnostna opozorila in priporočila:

Opozorilni stavki:

 • R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • R 31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • R 36/37 Draži oči in dihala.
 • R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

Obvestilni stavki:

 • S 2 Hraniti izven dosega otrok.
 • S 8 Posodo hraniti na suhem.
 • S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 • S 41 Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
 • S 43 Za gašenje uporabiti prah za gašenje, ne uporabiti vode.
 • S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
 • S 50 Ne mešati s kislinami.
 • S 60 Snov in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
 • S 61 Ne izpuščati/ odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  Natrijev diklorizocianat dihidrat - 95%
  CAS št.: 51580-86-0

Varnostni listi Chemoform

CHEMOCLOR T-GROSSTABLETTEN

Preparat za dolgotrajno dezinfekcijo vode v plavalnih bazenih

 • Organski-stabiliziran trajni klor - z vsebnostjo ca. 90% aktivnega klora (tableta = 200g)
 • v vodi reagira pH nevtralno
 • počasi topljive, brez ostankov
 • primeren za vse trdote vode
 • stabiliziran proti hitremu izhlapevanju klora zaradi sončne svetlobe in toplote

Uporaba:

1 tableta na 40-50 m3 na 8-14 dni. Povečano število kopalcev, povišana temperatura vode in spremenljive vremenske razmere zahtevajo dvojno doziranje. Tablete dodajamo v skimer ali plastično plavalno bojo. Preverjamo pH vrednost (7.1-7.4) in količino klora v vodi (0.5-0.6)mg/l). Vsaka 2-3 tedne izvedemo sunkovito kloriranje s T GRANULATOM 65 (1.2 mg/l klora v vodi).

Varnostna opozorila in priporočila:

Opozorilni stavki:

 • R 22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • R 31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
 • R 36/37 Draži oči in dihala.
 • R50/53 Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

Obvestilni stavki:

 • S 2 Hraniti izven dosega otrok.
 • S 8 Posodo hraniti na suhem.
 • S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 • S 41 Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
 • S 43 Za gašenje uporabiti prah za gašenje, ne uporabiti vode.
 • S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
 • S 50 Ne mešati s kislinami.
 • S 60 Snov in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
 • S 61 Ne izpuščati/ odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  Natrijev diklorizocianat dihidrat - 95%
  CAS št.: 51580-86-0

 

Varnostni listi Chemoform

AQUABLANC O2

 Aktivni kisik granulat za dezinfekcijo vode v privatnih bazenih.

Deluje v kombinaciji z AQUABLANC A

 • Zelo hitro topljiv granulat, dodajanje direktno v bazen,
 • zelo dobro deluje v kombinaciji z AQUABLANC A, dolgotrajna dezinfekcija,
 • v bazenu zelo dobro deluje na kožo,
 • brez vonja po kloru, brez kloraminov.

Uporaba:

Pri prvi polnitvi, ali prehodu na dezinfekcijo s sistemom AQUABLANC najprej dodamo 300 ml AQUABLANC A. Malo kasneje dodamo 200 g AQUABLANC O2. Tedensko nato dodamo 100 g granulata AQUABLANC O2, štirinajstdnevno pa 100 ml tekočine AQUABLANC A. (Dodane količine so preračunane na 10m3 vode).

Nasveti:

Obe sredstvi dodajamo direktno v bazen in ne v skimer ali kompenzacijski bazen. AQUABLANC sistem je tudi zelo primeren za whirpool. Tukaj priporočamo dodajanje večjih količin. Pri zelo veliki obremenjenosti bazena (veliko število gostov, neurja, zelo visoke temperature vode, … ) priporočamo, da se dozirne količine povečajo. Prav tako je možno, da si pomagamo s sunkovitim kloriranjem s T-GRANULAT 65. V času dopusta lahko dezinfekcijo opravimo z T-GROSSTABLETTEN. Prednost sistema AQUABLANC je tudi ta, da lahko kadarkoli preidemo na klasičen klorov sistem dezinfekcije, ali obratno. Pomembno je tudi vedeti, da se drugi algicidi pri tem sistemu ne smejo uporabljati. Njihova uporaba lahko v bazenu pusti neprijetne posledice.

Varnostna opozorila in priporočila:

Podrobno se držati navodil za uporabo in varnostnega lista.

Opozorilni stavki:

 • R8 V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.
 • R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • R34 Povzroča opekline.
 • R37 Draži dihala.

Obvestilni stavki:

 • S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
 • S8 Posodo hraniti na suhem.
 • S17 Hraniti ločeno od gorljivih snovi.
 • S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  pentakalijev bis (peroksimonosulfat) bis (sulfat) -50%
  kalijev hidrogensulfat - 50%
  CAS št.: 70693-62-8, 7646-93-7
 • S28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in mila
 • S36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
 • S43 Za gašenje uporabiti prah za gašenje, ne uporabiti vode.
 • S45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.
 • S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje.
 • S61 Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Varnostni listi Chemoform

AQUABLANC A

Tekočina za dezinfekcijo vode, deluje skupaj z AQUABLANC O2

 • Tekočina za aktiviranje delovanja AQUABLANC O2
 • zelo dobro deluje v kombinaciji z AQUABLANC O2, dolgotrajna dezinfekcija,
 • v bazenu zelo dobro deluje na kožo, brez vonja po kloru, brez kloraminov.

Uporaba:

Prvi polnitvi, ali prehodu na dezinfekcijo s sistemom AQUABLANC najprej dodamo 300 ml AQUABLANC A. Malo kasneje dodamo 200 g AQUABLANC O2. Tedensko nato dodamo 100 g granulata AQUABLANC O2, štirinajstdnevno pa 100 ml tekočine AQUABLANC A. (Dodane količine so preračunane na 10m3 vode).

Nasveti:

Obe sredstvi dodajamo direktno v bazen in ne v skimer ali kompenzacijski bazen. AQUABLANC sistem je tudi zelo primeren za whirpool. Tukaj priporočamo dodajanje večjih količin. Pri zelo veliki obremenjenosti bazena (veliko število gostov, neurja, zelo visoke temperature vode, … ) priporočamo, da se dozirne količine povečajo. Prav tako je možno, da si pomagamo s sunkovitim kloriranjem s T-GRANULAT 65. V času dopusta lahko dezinfekcijo opravimo z T-GROSSTABLETTEN. Prednost sistema AQUABLANC je tudi ta, da lahko kadarkoli preidemo na klasičen klorov sistem dezinfekcije, ali obratno. Pomembno je tudi vedeti, da se drugi algicidi pri tem sistemu ne smejo uporabljati. Njihova uporaba lahko v bazenu pusti neprijetne posledice.

Varnostna opozorila in priporočila:

Podrobno se držati navodil za uporabo in varnostnega lista.

Opozorilni stavki:

 • R 50/53 Zelo stupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

Obvestilni stavki:

 • S 2 Hraniti izven dosega otrok.
 • S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
 • S 60 Snov in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
 • S 61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.

  Pripravek vsebuje:
  N, N-dimetil-2-hidroksi propilamonijev klorid (polimer) - 28%
  CAS št.: 25988-97-0

Varnostni listi Chemoform

REGULATOR PH MINUS GRANULAT

Preparat za zniževanje pH vrednosti vode v plavalnih bazenih

 • Zelo koncentriran preparat za zniževanje pH vrednosti v plavalnih bazenih,
 • primeren za privatne bazene,
 • ne vsebuje solne kisline, zato ne deluje korozivno.

Uporaba:

Količina je odvisna od pH vrednosti in trdote vode. Praviloma zadostuje 1.5 kg (doza) regulatorja za znižanje pH vrednosti za 0.2/100 m3. Doziranje opravimo s pomočjo raztopine z vodo, ki jo predhodno pripravimo v plastični posodi. Raztopino vlijemo v bazen na različnih mestih. Preverimo pH vrednost (7.1-7.4)

Varnostna opozorila in priporočila:

Granulat dodamo v vodo in ne obratno. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

Opozorilni stavki:

 • R41: Nevarnost hudih poškodb oči.

Obvestilni stavki:

 • S2: Hraniti izven dosega otrok.
 • S24: Preprečiti stik s kožo.
 • S26:Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 • S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati pomoč zdravnika. Po možnosti pokazati etiketo in embalažo.
   

Varnostni listi Chemoform

REGULATOR PH PLUS GRANULAT

Preparat za zviševanje pH vrednosti vode v plavalnih bazenih

 • Zelo koncentriran preparat za zviševanje pH vrednosti v plavalnih bazenih,
 • primeren za privatne bazene.

Uporaba:

Količina je odvisna od pH vrednosti in trdote vode. Praviloma zadostuje 1 kg regulatorja (doza) za zviševanje pH vrednosti za 0.2/100 m3. Doziranje opravimo s pomočjo raztopine z vodo, ki jo predhodno pripravimo v plastični posodi. Raztopino vlijemo v bazen na različnih mestih. Preverimo pH vrednost (7.1-7.4)

Varnostna opozorila in priporočila:

Granulat dodamo v vodo in ne obratno. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

Opozorilni stavki:

 • R36: Draži oči.

Obvestilni stavki:

 • S2: Hraniti izven dosega otrok.
 • S22: Ne vdihavati prahu.
 • S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati dravniško pomoč.
 • S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati pomoč zdravnika in pokazati etiketo in embalažo.

  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite oznake in informacije o proizvodu.
   

Varnostni listi Chemoform

ALBA SUPER

Popolnoma nepeneč algicid, fungicid, bakteriocid zelo širokega spektra

 • ALBA SUPER - popolnoma nepeneč, tudi pri protitočnih napravah,
 • v predpisanih količinah ne reagira na ostale proizvode za pripravo vode,
 • pH nevtralen, v vodi brez okusa in brez vonja,
 • ne vsebuje klora in težkih kovin, biološko popolnoma razgradljiv,
 • ne škodi in ne draži kože.

Uporaba:

ALBA SUPER kot dezinfekcijsko sredstvo uporabimo tako, da koncentrat vlijemo direktno v bazen na različnih mestih. Prvo doziranje: 500g/10m3 vode. Tedensko nato doziramo 100g/10m3 vode. Vsakih 14 dni nato opravimo sunkovito kloriranje T-GRANULAT 65. (150g klora na 10 m3 vode)

Kot algicid dodajamo 100g tedensko. Pri napadu alg dodamo 300g/10 m3 vode

Varnostna opozorila in priporočila:

Opozorilni stavki:

 • R 50/53 Zelo stupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

Obvestilni stavki:

 • S 2 Hraniti izven dosega otrok.
 • S 46 Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
 • S 60 Snov in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
 • S 61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  N, N-dimetil-2-hidroksi propilamonijev klorid (polimer) - 28%
  CAS št.: 25988-97-0

Varnostni listi Chemoform

ALBA

Koncentrat za preprečevanje in uničevanje alg v plavalnih bazenih

 • Tekoč, ne vsebuje klora, rahlo peneč,
 • v predpisanih količinah brez vonja in okusa,
 • ne reagira na klor.

Uporaba:

Po spomladanskem čiščenju bazena priporočamo 1% raztopino ALBA na površino bazena. Tako preprečimo razvoj alg v bazenu.

Prvo doziranje: 100ml na 10 kubikov vode. Predhodno pripravimo 10% raztopino. Raztopino vlijemo v bazen.

Tedensko doziranje: 50 ml na 10 kubikov vode. Pri večjih obremenitvah bazena, višjih temperaturah, po deževju priporočamo povečano doziranje.

ALBO ne mešati z drugimi preparati, ali dodajati v ribnike.

Varnostna opozorila in priporočila:

Opozorilni stavki:

 • R 34 Povzroča opekline.

Obvestilni stavki:

 • S 1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
 • S 26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 • S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
 • S 45 Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
 • S 60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.
 • S 61 Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  benzododecinijev klorid - 6%
  miristalkonijev klorid - 6%
  CAS št.: 139-07-1, 139-08-02

Varnostni listi Chemoform

CALZELOS®

Brezfosfatna tekočina za prezimovanje odprtih bazenov

 • bistveno olajša in zmanjša stroške spomladanskega čiščenja bazenov
 • preprečuje izločanje vodnega kamna na stene bazena
 • zmanjšuje rast alg v zimskem času
 • uničuje klice v fugah in mrtvih kotih

Uporaba:

Vodno gladino spustimo pod nivo vhodnih šob. Gladina vode v bazenu mora biti tako nizka, da tudi obilno deževje ne povzroči zalitja vodnih napeljav.

Poraba: (preračunana na povprečne zimske temperature)

Pri trdoti vode do 25 d.H. 1,5 kg

Pri trdoti vode do 30 d.H. 2,0 kg

Pri trdoti vode nad 30 d.H. 2,5 kg

na 50m3 prostornine bazena. Predhodno razredčenega 1:10 vlijemo v bazen.

Pri višjih temperaturah se CALZELOS biološko hitreje razgradi, za to pri visokih spomladanskih temperaturah priporočamo dodatno doziranje. Priporočilo za spomladansko čiščenje: Manjše apnenčaste obloge očistimo s pomočjo KERACLIN F, rjave madeže pa s pomočjo 1% raztopine T-GRANULAT 65.

Varnostna opozorila in priporočila:

Opozorilni stavki:

 • R21/22 Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.
 • R34 Povzroča opekline.
 • R50 Zelo strupeno za vodne organizme.

Obvestilni stavki:

 • S1/2 Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
 • S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 • S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
 • S45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.
 • S60 Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje.
 • S61 Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
  Biocide uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite informacije o proizvodu.
  Pripravek vsebuje:
  benzododecinijev klorid - 15%
  miristalkonijev klorid - 15%
  CAS št.: 139-07-1, 139-08-2

Varnostni listi Chemoform

 

Vsa sredstva za nego bazenske vode lahko kupite v naši SPLETNI TRGOVINI!

http://www.bazenska-trgovina.si/trgovina/nega-bazenske-vode

Spodaj so povezave na različne vse kemikalij, ki jih lahko naročite v naši spletni trgovini.

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLI Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve TUKAJ.